Jan en Digmon hebben een online-Guitarpower-Les gemaakt met verschillende onderwerpen.
In deze les: Moonflower in Dmineur met de Dmineur pentatonische toonladder.